Tank-konteineri

Tankkonteineri - tas ir efektīvs veids tādu šķidrumu kā, piemēram, augu eļlu, alhoholisko dzērienu, arī dažādu ķīmisko produktu transportēšanai – gan ar jūras, gan auto un dzelzceļa transportu, kā arī kombinēto transportu.

 

Sakarā ar pārvadājamo produktu nesavietojamību, kuģniecības sabiedrības pašas tankkonteineru floti neuztur un nevar piedāvāt tos klientiem, kā parastos sauskravas vai saldētājkonteinerus. Visbiežāk regulārie šķidro kravu nosūtītāji izveido paši savu tankkonteineru parku. Taču šis bizness ir specifisks un palīdzība, no kāda mūsu pieredzējušā speciālista, lieti noderēs.

 

Palīdzēsim:

- izstrādāt projektu šķidro kravu pārvadājumiem tankkonteineros,

- izveidot tankkonteineru floti,

- organizēt pārvadājumus,

- veikt tankkonteineru monitoringu, izmantojot speciālu datorprogrammu,

- veikt tankkonteineru mazgāšanu, apkopi un remontu, periodiskās pārbaudes,

- organizēt sertifikāciju.

 Neregulāram / īstermiņa projektam savas tankkonteineru flotes izveide varētu nebūt ekonomiski izdevīga – tādā gadījumā mēģināsim rast transporta risinājumu sadarbībā ar kādu no saviem ārvalstu partneriem.