ES fondu atbalsts

  SIA KL Shipping ir realizējusi vairākus projektus ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

 

SIA „KL Shipping” 2012. gada 03. jūlijā ir noslēgusi Līgumu ar biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” par sadarbību kopīga ES Struktūrfondu projekta realizācijā programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”, ko līdzfinansē Eiropas sociālais fonds.  

SIA „KL Shipping” 2012. gada 25. septembrī ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr. L-ĀTA-12-1151 par projekta „Dalība izstādē „TransRussia” 2012” īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

  SIA „KL Shipping” 2013. gada 18. septembrī ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr. L-ĀTA-13-1689 par projekta „Dalība izstādē „TransRussia” 2013” īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.