Apdrošināšana


Pārvadātāja atbildība ir apdrošināta, bet to ierobežo starptautiskās konvencijas, tāpēc mēs saviem klientiem iesakām kravu apdrošināt pašiem.

Jums ir iespēja savu kravu apdrošināt pret dažādiem negadījumiem, ko izraisa transportlīdzekļu avārijas, dabas stihijas, ugunsgrēks vai zādzība.

Kravas īpašnieks var justies drošs, ka līdz ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, kas ir segts apdrošināšanas polises noteikumos, tiks nodrošināta atlīdzības izmaksa.

Apdrošināšanas prēmijas apmēru ietekmē transportlīdzekļa veids, pārvadājuma maršruts, apdrošināšanas segums, kā arī pašas kravas raksturojums.
Galvenos apdrošināšanas noteikumus Jūs varat apskatīt pievienotajos dokumentos:

ICC(A)
ICC(C)
kravu risku tabula